X

Obchodní podmínky

Výuka angličtiny online je součástí výukového serveru ucmese.cz. Objednávku lekcí výuky angličtiny lze provést online přihláškou přímo na www. Po jejím odeslání obdržíte obratem číslo objednávky a údaje pro úhradu objednaných lekcí. Poplatek lze uhradit buď bankovním převodem nebo složenkou. Informace, které vyplníte při Vaši registraci jsou řádně uchovány a nejsou poskytovány třetím osobám. Rovněž veškeré další údaje, výsledky cvičení, rozřazovacích a závěrečných testů, komunikace s lektorem týkající se výuky formou chatu jsou považovány za důvěrné.

Platné ceny jsou uvedeny v aktuálním ceníku. Po řádném zaplacení ceny za objednané lekce a připsání částky na sdělený bankovní účet budou uživateli zaslány vstupní přihlašovací údaje. Tyto údaje jsou nepřenosné a uživatel se zavazuje neposkytnout je jiným osobám. V případě prokazatelného zneužití přihlašovacích údajů si provozovatel vyhrazuje právo zablokovat uživatele bez náhrady. Provozovatel výukového serveru ucmese.cz garantuje platícím uživatelům 99,3% dostupnost serveru po celou dobu platnosti jejich registrace, v opačném prokázaném případě provozovatel garantuje vrácení zaplacené částky nebo poměrného prodloužení platnosti registrace. Registrace platí po dobu 1 roku od poslední platby za lekce. Součástí E-mailových informací poskytovatele zasílaných objednateli mohou být také další nabídky a obchodní sdělení.

Provozovatel výukového serveru ucmese.cz:
Videosoft s.r.o.
IČ: 61251178
Jalodvorská 40
142 00 Praha 4

E-mail: mail@ucmese.cz
  lektor@ucmese.cz
Po-Pá: 8-18h

Přihlášení

email:
heslo: